Logo

Klara Persdotter

CV, Portfolio

Om mig

Vem är jag

Om mig

img

Hej,

Mitt namn är Klara Persdotter. Vad roligt att du besöker min sida. Jag är 28 år och uppvuxen i Mölndal och Göteborg. Jag bor idag i Göteborg och stormtrivs.

Jag har nyligen avslutat flera års studier inom administration, ekonomi, projektledning och kommunikation och ser fram emot att använda all den teoretiska kunskapen i praktiken. Jag har arbetat både vid sidan av studierna, samt haft upphåll från studierna för att utföra vissa arbetsuppdrag och har därmed en del erfarenhet från bland annat administration och projektledning. Min målsättning är att arbeta inom offentlig sektor, i nuläget gärna genom att bidra som administratör eller kommunikatör.

Resume

Mitt CV

Resume

ARBETE

Nilcon Engineering AB, 20%

 • Fortnox
 • Bokföring
 • Löner
 • Hyror
 • Moms, skatteredovisning
 • Adminsitration

Ekonomiadminstratör för Nilcon Förvaltning AB samt bolagets tre dotterbolag. Bolaget har verksamhet inom fastighetsuthyrning och maskin- och tillverkningsindustri. Som ekonomiadministratör ansvarar jag för löner, hyror samt redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och andra skatter till Skatteverket. Under våren 2018 var jag även tillfälligt chefsstöd, då personal- och ekonomichefen var sjukskriven.  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommunikationsavdelningen (praktik)

 • Målgruppsanalys
 • Filmproduktion
 • Filmredigering
 • Intervjuteknik
 • Evenemang
 • Textproduktion

10 veckors praktik på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning. Arbetsuppgifter: målgruppsanalys, filmproduktion, textproduktion. Deltog även inför och under verksamhetens chefsdagar och bistod med diverse sysslor samt utförde intervjuer med deltagande talare. Dessa intervjuer filmades, redigerades och lades ut på verksamhetens digitala kanaler (sociala medier samt intranät).

Högskolan i Skövde, 50%

 • Excel
 • Studentkontakt
 • Utbildning
 • Administration

Vikariat som VFU-samordnare på Högskolan i Skövde. Tjänsten innefattade att koordinera och placera sjuksköterskestudenter på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt vara ett stöd till VFU-ansvarig på Högskolan. Arbetsuppgifter: Administration av studenternas placeringar (utfördes i Excel). Kontakt med studenter ang. vaccinationer, boendeort m.m. inför sin VFU-placering. Utveckling av det Excel-system som hade byggts upp under våren 2017, samt upplärning av Excel till kollegor.

Uddevalla kommun, ca 5%

 • Myndighetsutövning
 • Planering

Alkoholkontrollant för tillsynsenheten på Uddevalla kommun. Tjänsten innefattade att utföra tillsyn på restauranger, klubbar och event med ansökt och godkänt alkoholtillstånd. Arbetsuppgifter: Utbildning i alkohollagen, planering och utförande av tillsyn, dokumentation av eventuella brister hos verksamheterna jag besökte.

DS Smith Packaging

 • Orderhantering
 • Kundkontakt
 • Leveranser
 • Jeeves
 • Serviceminded

Som säljassisten på DS Smith var jag den administrativa länken mellan säljare och kund. Arbetsuppgifter: Orderhantering i programmet Jeeves, kalkylering för prisförslag, löpande kundkontakt.

Parker Hannifin AB

 • Telefonist
 • Posthantering
 • Uthyrning

Sommarvikariat 2015 och 2016. Jag bemannade receptionen på ett industriföretag i Trollhättan. Tjänsten innebar att ta emot besökare och telefonsamtal, ta emot sjuk- och friskanmälningar, sortering av inkommande och utgående post, intern försäljning och administration av biluthyrning.

Studentkåren vid Högskolan Väst

 • Förtroendevald
 • Evenemang
 • Projektledare
 • Dokumentation
 • Styrelsemedlem
 • Grafisk formgivning
 • Adminsitration
 • Utbildning

Som näringslivsansvarig på Studentkåren vid Högskolan Väst var jag projektledare för den årliga arbetsmarknadsdagen InWest med ett budgetansvar på ca 350 tkr samt den årliga mottagningen av nya studenter vid Högskolan Väst med ett budgetansvar på ca 120 tkr. I samband med evenemangen var ca 2000 deltagare och ca 200 volontärer inblandade. Arbetsuppgifter: Projektledning, utbildning av volontärer, utformning och uppföljning av budget, kontakta och hålla en god kontakt med sponsorer, styrelsearbete, protokollföring samt dokumentation. Utöver detta producerade jag även texter, presentationer och grafiskt material som användes under mässorna, utbildningarna m.m.

UTBILDNING

Göteborgs Universitet

 • Klarspråk
 • Retorik
 • Kommunikation och värderingar
 • Ickeverbal kommunikaiton
 • Medborgardialog

Masterutbildning med huvudområdet Kommunikation med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning.

Högskolan Väst, 60hp

 • Grafisk formgivning
 • Photoshop
 • HTML/CSS
 • Wordpress
 • Sociala medier

Kurser om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) inom kommunikation på webben och sociala medier. Gav t.ex. grundläggande kunskap i HTML , CSS och installation av Wordpress-hemsidor.

Högskolan Väst, 180hp

 • Företagsekonomi
 • Marknadsföring
 • Medieproduktion
 • Projektledning
 • Administration

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet filmproduktion. Under utbildningen lästes kurser i inom filmproduktion, företagsekonomi, medier, administration samt juridik. Examensarbete skrevs på temat medie- och kommunikationsvetenskap där berättartekniker på bild undersöktes utifrån ett heteronormativt perspektiv.  

IDEELLT / FÖRENINGSUPPDRAG

Studentpuben i Trollhättan

 • Kassa
 • Personalansvar
 • Servering
 • Pubverksamhet

Kassa- och personalansvarig under kårevenemang som arrangerades i studentpuben i Trollhättan.

Studentkåren vid Högskolan Väst

 • Studentkåren
 • Kårstyrelsen

Suppleant i kårstyrelsen hösten 2013. Ledamot i samma styrelse 2014. Suppleant i utskott inom studentkåren med ansvar för verksamhet i studentpuben.

Utbildningsnämnden, Högskolan Väst

 • Studentrepresentant
 • Kursplaner
 • Akademisk kvalitet

Satt som studentrepresentant i Utbildningsnämnden på Högskolan Väst. Deltog i fastställande av kurs- och programplaner, i diskussioner gällande akademisk kvalitet

Studentkåren vid Högskolan Väst

 • Ekonomirapportering
 • Budgetförslag
 • Budgetuppföljning

Kassör/ekonomiansvarig för utskott inom studentkåren med ansvar för verksamhet i studentpuben med en omsättning om ca 900 tkr/år.

Studentkåren vid Högskolan Väst

 • Studentkåren
 • Studiebevakning
 • Förtroendevald

Förtroendevald ordförande för programutskott inom studentkåren som arbetade med studiebevakning av Filmproduktionsprogrammet.

CISV

 • Webbansvarig
 • Blogg
 • Nyhetsbrev

Ansvarade för att hålla lokalföreningens hemsida uppdaterad med aktuell information om den löpande verksamheten och kommande evenemang.

CISV

 • Ungdomsledare
 • Planering
 • Läger

Deltog som ungdomsledare på lokala, nationella samt internationella läger för barn i åldrarna 10-14. Som ungdomsledare var jag delaktig i planeringen av läger från start till slut.

Färdigheter

Vad jag kan

Färdigheter

Programvara

Photoshop
80%
InDesign
70%
Officepaketet
95%

Webb / Utveckling

Wordpress
70%
HTML
75%
CSS
50%

Språk

Svenska
100%
Engelska
90%
Portfolio

Mina projekt

Portfolio